Manifest

Tytuł brzmi poważnie! Tak jakbyśmy mieli tę rewolucję prowadzić albo tak jakby ta rewolucja miała wybuchać.

Otóż tak też i jest z tą różnicą, że manifest jest myślowy a rewolucja cicha i powolna. Każda osoba, która dziś pisze na maszynie, pisze na niej z różnych powodów, które są po prostu w manifeście podsumowane w sposób ogólny.

O inicjatorze inicjatywy manifestu można przeczytać na tej stronie. Znajdują się tam również tłumaczenia manifestu na inne języki. Komputer - maszyna z klawiaturą - pomaga nam rozlać tę rewolucję na cały świat! ;)

manifest maszynopisania

Transkrybcja OCR:

MANIFEST MASZYNOPISANIA
Domagamy się naszego prawa do przeciwstawienia się Wzorcom,
do buntu przeciwko Reżimowi Informacyjnemu,
aby wyrwać się ze Strumienia Danych.

Zadajemy cios w imię samodzielności,
  prywatności
    i spójności 
      przeciwko 
byciu zależnym,
   inwigilacji,
    i rozpadowi.

Afirmujemy słowo pisane
  i spisaną myśl
     przeciwko
multimediom,
   wielozadaniowości,
i memowi.
Wybieramy realną nadreprezentację,
fizyczną ponad cyfrową,
trwałe nad niezrównoważone,
samowystarczalne nad wydajne.
REWOLUCJA BĘDZIE NAPISANA NA MASZYNIE

Tłum. Maszynista